Kwaliteit

Bij stichting ZON Enschede krijg je zorg waar je recht op hebt en bepaal je zelf mee hoe dit wordt ingevuld. Wij maken gelijk in het begin samen duidelijke afspraken over welke zorg je nodig hebt en hoe die het best gegeven kan worden naar je persoonlijke situatie en wensen.

Vervolgens schrijven we de gemaakte afspraken op in een persoonlijk zorgplan. Minimaal een keer per jaar wordt dit plan gezamenlijk besproken. Je kan dan aangeven of wij hebben gedaan wat we beloofd hebben en of er nieuwe wensen zijn ontstaan. Vanzelfsprekend is het niet nodig om een evaluatie af te wachten. Je kunt altijd aangeven dat er veranderingen moeten worden aangebracht.

Meer algemeen genomen zorgen wij er ook voor dat iedere bewoner mag rekenen op een aantal standaard zaken. Wij dragen goede zorg voor een ieder zijn persoonlijke hygiëne en garanderen tevens dat alle appartementen en algemene ruimtes schoon zijn. Ook wordt er voldoende ondersteuning geboden bij de invulling van het dagelijks bestaan. Dit betekent dat wij altijd klaar staan om advies te geven of actief te ondersteunen bij alles wat je in het dagelijks leven tegenkomt. Wij zijn er op alle mogelijke manieren ook voor je gezondheid, dus ook voor het aanbod van gezonde voeding.

Verder zullen wij je alle informatie geven waar je recht op hebt en die voor jou van belang zijn. Mocht je het wat dat betreft fijn vinden om inspraak te hebben bij alles wat met de stichting te maken heeft dan is er een speciale cliëntenraad. Deze raad bespreekt samen met het bestuur of alles nog naar wens is en of er veranderingen nodig zijn.

Zijn er toch klachten dan kan dit besproken worden met de persoonlijk begeleider of met de klachtencommissie van de Stichting. Wordt er geen passende oplossing geboden dan bestaat er de mogelijkheid om de klacht bij het zorgkantoor of de inspectie voor de gezondheidszorg neer te leggen. Lees hier voor meer informatie