Kwaliteit

Bij stichting ZON Enschede krijg je zorg waar je recht op hebt en bepaal je zelf mee hoe dit wordt ingevuld. Wij maken gelijk in het begin samen duidelijke afspraken over welke zorg je nodig hebt en hoe die het best gegeven kan worden naar je persoonlijke situatie en wensen.

Vervolgens schrijven we de gemaakte afspraken op in een persoonlijk zorgplan. Minimaal een keer per jaar wordt dit plan gezamenlijk besproken. Je kan dan aangeven of wij hebben gedaan wat we beloofd hebben en of er nieuwe wensen zijn ontstaan. Vanzelfsprekend is het niet nodig om een evaluatie af te wachten. Je kunt altijd aangeven dat er veranderingen moeten worden aangebracht.

Meer algemeen genomen zorgen wij er ook voor dat iedere bewoner mag rekenen op een aantal standaard zaken. Wij dragen goede zorg voor een ieder zijn persoonlijke hygiëne en garanderen tevens dat alle appartementen en algemene ruimtes schoon zijn. Ook wordt er voldoende ondersteuning geboden bij de invulling van het dagelijks bestaan. Dit betekent dat wij altijd klaar staan om advies te geven of actief te ondersteunen bij alles wat je in het dagelijks leven tegenkomt. Wij zijn er op alle mogelijke manieren ook voor je gezondheid, dus ook voor het aanbod van gezonde voeding.

Verder zullen wij je alle informatie geven waar je recht op hebt en die voor jou van belang zijn. Mocht je het wat dat betreft fijn vinden om inspraak te hebben bij alles wat met de stichting te maken heeft dan is er een speciale cliëntenraad. Deze raad bespreekt samen met het bestuur of alles nog naar wens is en of er veranderingen nodig zijn.

Klachten

Zijn er toch klachten dan kan dit in eerste instantie besproken worden met je persoonlijk begeleider. Mocht je er samen niet uitkomen dan kun je terecht bij de leidinggevende van de locatie. Lukt het nu nog niet om tot een oplossing te komen dan kan contact gelegd worden met de klachtencommissie van de Stichting. Klik hier voor contactinformatie.

Voor klachten die intern niet opgelost kunnen worden kan contact worden gelegd met de geschillencommissie 'Er is iets misgegaan', klik hier voor de website. Deze kunnen u informeren en eventueel verwijzen naar het Zorgkantoor of de inspectie voor de gezondheidszorg. 

Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid  en zowel de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert.

Marian Stevelink is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan Stichting Zon is gekoppeld. Marian Stevelink is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van Stichting Zon

Marian Stevelink is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 06 – 21374139 en via emailadres m.stevelink@hetlsr.nl  (zie ook de flyer). Mocht u Marian niet kunnen bereiken dan kunt u bellen met het bereikbaarheidsnummer  088-201 59 00

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Clientondersteuning

De zorgwereld is ingewikkeld en kan overweldigend zijn. Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan daarom hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

De cliëntondersteuner denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

onafhankelijke clientondersteuners: