De zon staat voor warmte, kracht en leven en dat is precies waarom wij dit symbolisch in de naamstelling van de stichting gebruiken. Wij willen een warme en veilige leefomgeving creëren voor bewoners maar waar wel vanuit kracht wordt gehandeld en niet vanuit geloof in beperking. ‘Leer mij het zelf te doen’ is het motto, om vandaaruit de bewoner mogelijkheid te bieden zicht te ontplooien zoals hij of zij dat wil.

Missie

‘Stichting Zon Enschede ondersteunt cliënten bij hun geïndiceerde zorgvraag en biedt een woon en leefomgeving waarin persoonlijk welzijn, ambities en ontwikkeling samen komen’.


Visie

In onze visie wordt weergegeven hoe wij onze missie willen waarmaken, wat onze kernwaarden zijn en waar onze ambities liggen.

Persoonlijk:

Wij willen dat medewerkers en cliënten zich verbinden in een veilige maar ook uitdagende leefomgeving. Om dit te bereiken willen wij alle betrokkenen uitdagen om in zijn of haar kracht te komen en van daaruit dromen en wensen te laten uitkomen.

Organisatorisch:

Wij willen in omvang groeien als dat nodig is maar dit mag nooit ten koste gaan van onze filosofie en werkwijze. Daarnaast zullen wij altijd in ontwikkeling zijn. De lerende organisatie die niets voor zeker wil nemen omdat er altijd iets te leren valt.

Maatschappelijk:

De gehandicaptenzorg is aan grote maatschappelijke veranderingen onderhevig en wij zien het als grote uitdaging om hierin mee te gaan. De kernwaarden hierin staan namelijk voor efficiëntie en stabiliteit en daar willen wij ons graag aan conformeren.

 

Doelstelling

 

Het primaire doel van de stichting is om zijn bewoners de hoogst mogelijke kwaliteit aan zorg te bieden. Wij willen dit bereiken door middel van goed, gekwalificeerd en ervaren personeel.

Dit alles willen wij doen zonder de economisch en sociaal maatschappelijke belangen uit het oog te verliezen. Sterker nog, wij willen laatst genoemde belangen als kracht inzetten. De samenleving raakt sociaal gezien steeds meer gefragmenteerd en wij willen graag een steentje bijdragen om weer meer tot eenheid te komen. Dus niet meer denken vanuit schuld en verwijten maar kijken naar mogelijkheden en samenwerking.

Deze doelstelling willen wij bereiken door:

  • Wij willen cliënten zorg bieden waar zij dat nodig hebben. Daarnaast willen wij cliënten uitdagen om de grens te zoeken van eigen kunnen. Daar waar het wenselijk is willen wij de sociale omgeving en het cliëntsysteem betrekken in de zorg. Dit alles willen wij doen in een veilige leefomgeving waar plek is voor warmte en humor maar ook voor confrontatie en eerlijkheid.
  • Personeel zal gediplomeerd moeten zijn tot een waardig en relevant MBO, HBO niveau. De werkwijze van de stichting staat uitvoerig beschreven en zal derhalve naar tevredenheid moeten worden gevolgd.
  • Onbekend maakt onbemind. Alleen als de directe sociale omgeving actief wordt betrokken is het mogelijk om begrip te ontvangen die zelfs kan overgaan in samenwerking.
  • Er gaan enorme bedragen aan belastinggeld naar de zorgsector. Aangezien het hier om gemeenschapsgeld gaat zien wij het als onze plicht om alleen dat te  gebruiken dat echt nodig is.