Zorgverlening

Stichting ZON biedt een combinatie van wonen en zorg voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking in Enschede. Dit houdt in dat mensen met een geldige indicatie, 24-uur per dag ondersteuning kunnen krijgen bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met gedragsproblematiek, middelengebruik en psychische/sociale problemen. Er is gekwalificeerd personeel aanwezig op gebied van zowel scholing als ervaring. Als er bijvoorbeeld sprake is van een autisme spectrum stoornis dan weet de begeleiding hier adequaat mee om te gaan. Ter ondersteuning hiervoor, bestaat er een nauwe samenwerking met organisaties als Tactus en Mediant.

Iedere bewoner wordt begeleid vanuit een ondersteuningsplan. Hierin wordt vastgelegd wat de ontwikkelingswensen zijn van de betreffende cliënt en waar volgens de indicatie de zorgbehoefte ligt. Het naleven van dit plan gebeurd in samenwerking met een persoonlijk begeleider en wordt gevolgd door een orthopedagoog/gedragskundige.