Zorgverlening

Stichting ZON biedt een combinatie van wonen en zorg voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking in Enschede. Dit houdt in dat mensen met een geldige indicatie, 24-uur per dag ondersteuning kunnen krijgen bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen.

Er is gekwalificeerd personeel aanwezig op gebied van zowel scholing als ervaring. Als er bijvoorbeeld sprake is van een autisme spectrum stoornis dan weet de begeleiding hier adequaat mee om te gaan. Ter ondersteuning hiervoor bestaat een nauwe samenwerking met relevante zorgorganisaties.

Iedere bewoner wordt begeleid vanuit een ondersteuningsplan. Hierin wordt vastgelegd wat de ontwikkelingswensen zijn van de betreffende cliënt en waar volgens de indicatie de zorgbehoefte ligt. Het naleven van dit plan gebeurd in samenwerking met een persoonlijk begeleider en wordt gevolgd door een orthopedagoog/gedragskundige.